DRUHY:   Malta - BS133Malta - BS133TSMalta - BS133I       

 


BS 133TS

Jednosložková maltová směs.
  
Výrobna:
SAPOL spol. s r.o. Heřmanův Městec - provozovna Prachovice
  

Certifikát:
č.: V-282/98 - č.V-430/2000
  

Materiál:
suchá směs plniv, pojiva a speciálních přísad
  

Použití:
Opravy svislých ploch a podhledů, vyrovnávací stěrka na stříkané betony
  

Charakteristika:
Vysocepevnostní malta, míchá se pouze s vodou v poměru na 10 kg malty 0,8-1,25 l vody. Nedoporučuje se po zahájení tuhnutí dodatečné dávkování vody. Doporučuje se nucené míchání. Nanáší se na dobře očištěný a řádně navlhčený podklad. Při nanášení za mrazu nesmí teplota čerstvé malty klesnout pod 10oC. Povrch je nutné po dokončení řádně ošetřit - udržet vlhké minimálně 24 hodin. Nanášení se provádí ručně stěrkováním nebo strojně mokrým či suchým stříkáním.

 
Vlastnosti:

Fyzikální a mechanické parametry:Síranovzdornost
 
 Sypná hmotnost [kg/m3] 1500-1650
 Objemová hmotnost [kg/m3] 2100-2200
 Zrnitost [mm] 0-4 (0-2) (0-1)
 Přídržnost [MPa] min. 1,5
 Odolnost proti rozmrazovacím cyklům [cykly] min. 175
 Mrazuvzdornost [cykly] min. 150

 

  Dny MPa
Pevnost v ohybu (minimálně) 1 3
3 4
28 5,5
Pevnost v tlaku (minimálně) 1 15
3 25
28 35

Možnost práce do -10°C
Sírano vzdornost
Možnost úpravy zrnitosti i mechanických vlastností.

Balení a skladování:
Ventilové pytle s PE vložkou po 35 kg. 6 měsíců ode dne výroby
v suchém skladě.