DRUHY:  Cement - BS55c, Cement - BS55h          
 


BS55h

Rychle tuhnoucí vysoce pevnostní cement s regulátorem tuhnutí.
  
Výrobna:
SAPOL spol. s r.o. Heřmanův Městec - provozovna Prachovice
  
Certifikát:
Technické osvědčení A1.1/01/0323/0/004
  
Materiál:
Jemně namletý portlandský slínek se speciálními přísadami
  
Použití:
K přípravě torkretačních směsí, speciálních rychle tuhnoucích malt a betonů, kotevních a injektážních směsí, vsypů a stěrek, vysprávkových malt a betonů
  
Charakteristika:
Rychletuhnoucí vysocepevnostní cement, smíchá se s kamenivem v míchačce s nuceným oběhem dle níže uvedených receptur. Malty i betony se pokládají a ošetřují běžným způsobem.

Směsné receptury pro přípravu betonových směsí:

 

B20

B35

B40

B50

BS55h

260

350

400

550

Kamenivo 0-4 mm [kg]

790

750

730

880

Kamenivo 4-8 mm [kg]

-

-

-

780

Kamenivo 4-16 mm [kg]

690

660

640

-

Kamenivo 8-22 mm [kg]

500

470

450

-

Voda [l]

155

170

175

167


 

 
Vlastnosti
Fyzikální a mechanické parametry:
 Měrný povrch [cm2/g] min. 3700
 Objemová stálost [mm] max. 2
 Tuhnutí [min] začátek min. 20
konec max. 180
 Ztráta žíháním [% hm.] max. 2,5
 Nerozpustný zbytek [% hm.] max. 1
 Obsah chloridů [% hm.] max. 0,1
 Odolnost proti rozmrazovacím cyklům [cykly] min. 200
 Mrazuvzdornost [cykly] min. 200

 

  Dny MPa
 Pevnost v ohybu (minimálně) 1 5
3 7
28 9
 Pevnost v tlaku (minimálně) 1 35
3 42
28 55

Sírano vzdornost.
Možnost úpravy doby tuhnutí a zpracovatelnosti.

Balení a skladování:
Ventilové pytle s PE vložkou po 25 kg, big-bag, volně ložený.
6 měsíců ode dne výroby v suchém skladě.
  
POZOR!!!
Možnost přípravy cementů speciálních vlastností dle požadovaných parametrů zákazníka.